เพิ่มเพื่อน

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

-ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 30 วัน หลังจากการสั่งซื้อ โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย ( สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุอยู่ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับสภาพที่บริษัทฯนำส่งต่อผู้ซื้อ )

-ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซค์ ALEE สามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ที่ contact@alee.co.th

-กรณีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 3-5 วัน นับจากวันที่บริษัทฯ พิจารณาให้มีการคืนสินค้า


13 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 391 ครั้ง